tel. 77 453 12 52

Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia miga.

W większości przypadków problemy z oczyszczaczem użytkownik może rozwiązać stosując środki zaradcze opisane w poniższej tabeli. Jeśli pomimo zweryfikowania usterki problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z serwisem.

Problem

Sprawdź

Środki zaradcze

Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia miga.

Zwróć się po pomoc do serwisu.

W przypadku wykrycia innych problemów.

Sprawdź problem, odłącz urządzenie od prądu, a następnie zwróć się po pomoc do serwisu.