tel. 77 453 12 52

Powietrze nie wydostaje się z urządzenia.

W większości przypadków problemy z oczyszczaczem użytkownik może rozwiązać stosując środki zaradcze opisane w poniższej tabeli. Jeśli pomimo zweryfikowania usterki problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z serwisem.

Problem

Sprawdź

Środki zaradcze

Powietrze nie wydostaje się z urządzenia.

Czy kabel zasilania jest podłączony?

Podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego na 220V-240V, 50Hz/60Hz.

Wciśnij przycisk zasilania, a następnie wybierz żądaną funkcję.

Czy urządzenie jest włączone?

Czy w gniazdku jest prąd?

Włącz urządzenie kiedy prąd się pojawi.

Czy wskaźnik trybu auto jest zapalony?

Kiedy poziom zanieczyszczenia utrzymuje się na poziomie 1 nieprzerwanie przez ok. 10 minut, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, wyłączając automatycznie nawiew.

Zestaw filtrów można nabyć pod linkiem.

coway-ap-1008dh-oczyszczacz-powietrza-roczny-zestaw-filtrow_filrty_budowa_oczyste_powietrza_filtr_wstepny_dezodorujacy_drobnoustrojowy_antywirusowy...