tel. 77 453 12 52

Kolor wskaźnika poziomu zanieczyszczenia zawsze pozostaje taki sam.

W większości przypadków problemy z oczyszczaczem użytkownik może rozwiązać stosując środki zaradcze opisane w poniższej tabeli. Jeśli pomimo zweryfikowania usterki problem pozostał nierozwiązany, skontaktuj się z serwisem.

Problem

Sprawdź

Środki zaradcze

Kolor wskaźnika poziomu
zanieczyszczenia zawsze pozostaje taki sam.

Czy soczewki czujnika zanieczyszczenia  są zabrudzone?

Wyczyść soczewki czujnika zanieczyszczenia.

Czy poziom zanieczyszczenia pozostaje  wysoki?

Ustaw wrażliwość czujnika zanieczyszczenia na niski lub standardowy poziom wrażliwości.

Czy poziom zanieczyszczenia pozostaje niski?

Ustaw wrażliwość czujnika zanieczyszczenia na wysoki lub standardowy poziom wrażliwości.